INDIVIDUÁLNÍ FITNESS TRÉNINK

„Objevte sílu, dynamiku a krásu svého těla.“

Hodiny mého fitness tréninku jsou vhodné pro každého. Lekci vždy přizpůsobuji dle možností klienta, od úplného začátečníka po profesionálního sportovce. Stěžejní při práci s klientem je pro mne vybudování vztahu a důvěry. Důležitá je motivace klienta a jeho cíl (typy lekcí: kondiční, kompenzační i redukční).

Základem mého cvičení je aktivace HSS (hluboký stabilizační systém), silné „core“ a vnímání svého vlastního těla. Správně nastavený pohybový aparát zaručí důležitou progresi vašeho cvičení. Při sestavování cvičení vycházím z potřeby vašeho těla, ze svých vlastních zkušeností profesionálního sportovce, z vysokoškolského studia a ze vzdělávacích programů, které absolvuji.

Při mých lekcích není cílem za každou cenu zničit vaše tělo, ale snažím se napravit pohybový aparát a přinést uspokojivý pocit, který se cvičením přichází.

Nerespektování adaptace jednotlivých mechanismů na zátěž, je nerespektování sebe sama.“